VERSA WELZIJN

   

Versa Welzijn in het Brinkhuis

Versa Welzijn Laren ondersteunt de zelfredzaamheid en de eigen kracht, zodat (groepen) mensen mee kunnen (doen) in de samenleving.

Versa Welzijn werkt in opdracht van de gemeenten in de Gooi en Vechtstreek, Amersfoort, Baarn en Eemnes. Wat wij voor u doen verschilt per gemeente en is mede afhankelijk van de lokale behoefte. Ons uitgangspunt is daarbij: lokaal wat lokaal kan en regionaal wat regionaal moet.

Versa Welzijn is in de BEL-gemeenten telefonisch bereikbaar zijn via het centrale regiobrede nummer van Versa Welzijn: 035-62 311 00, maandag t/m donderdag van 08:30-17:00, vrijdag van 08:30-13:00 en 13:30-17:00 uur.

Versa Vrijwilligerscentrale Laren, Muziekcentrum Schering & Inslag, Eemnesserweg 15a, 1251 NA Laren
Telefoon:  (035)-75 041 49, E-mail: vclaren@versawelzijn.nl. Openingstijden: dinsdag van 10.00 – 12.00 uur
In het Brinkhuis (bibliotheek) en het Raadhuis liggen vacaturemappen ter inzage.

Activiteiten van Versa Welzijn in het Brinkhuis en Schering & Inslag:

Brei-Haakcafé: Iedereen die plezier heeft in breien en haken is van harte welkom bij het brei-haakcafé. Kom ideeën uitwisselen, advies vragen of andermans werkstukken bewonderen en laat je inspireren. Deelname is gratis, de consumpties zijn voor eigen rekening. Elke 1e donderdag van de maand van 10.00 – 12.00 uur in Schering & Inslag. Informatie en/of aanmelden:  Nelly Bleijenberg, 06-308 01 299 of nelly.bleijenberg@hotmail.com

Bridge-inloop (gevorderden): Zonder aanmelding kunt u als koppel deelnemen aan deze inloop-bridge voor gevorderden, georganiseerd door leden van Bridgeclub Laren. Maandag 13.30 – 17.30 uur in het Brinkhuis, € 2,50 per keer. Informatie en aanmelden: Tineke Notten, 035-53 159 84.

Culturele middag: Elke eerste maandag van de maand een culturele middag, tevens ontmoeting, in het Brinkhuis. De middag is een initiatief van een geïnteresseerde inwoner van Laren. Inmiddels is er een werkgroep ontstaan die verantwoordelijk is voor de invulling van de culturele middag. U kunt o.a. lezingen en presentaties verwachten over Laren en de regio. Ook worden er interessante films gedraaid. De programma’s worden vooraf via posters bekend gemaakt. € 5,– per keer. Informatie en aanmelden: Anneke Bijleveld, abijleveld@versawelzijn.nl, 06-493 77 171.

Geef en Neemtafel: De Geef-en-neem-tafel Geef uzelf en een ander gratis een cadeautje! De Geef-en-neem-tafel is geven en nemen voor wie dat wil. Zo krijgen spullen een tweede leven bij iemand anders. Goed voor het milieu en goed voor de portemonnee. Iedereen mag gratis spullen van de tafel meenemen, ook voor vriendinnen, kinderen, zus, buren,etc. U kunt ons vinden in de hal van het Brinkhuis. Alles moet wel heel, compleet en schoon zijn en handzaam. Wat u kunt gebruiken, mag u meenemen. Elke vrijdag 10.00 – 12.00 uur. Informatie: Annemieke Lute, 06-154 09 026,
alute@versawelzijn.nl of 035-75 04 164.

Koffie-ochtend: U kunt wekelijks op de donderdag naar het Brinkhuis komen om samen koffie te drinken, voor een praatje en gezelligheid. Er wordt rekening gehouden met mensen die minder mobiel zijn en er toch eens lekker uit willen. De vrijwilligers van de koffieochtend heten u graag van harte welkom en serveren u iets lekkers bij de koffie. Elke donderdag 10.00-11.30 uur in het Brinkhuis. Meer informatie en aanmelden: Annemieke Lute, 06-154 09 026 of alute@versawelzijn.nl

Bewegen voor Ouderen: Het doel van deze gymles in het Brinkhuis is om mensen te laten bewegen en bewust te laten zijn van hun lichaam. Daarbij is het sociale aspect van groot belang. Het koffie drinken na de gymles is evenzo belangrijk als de gymles zelf. Het is van belang dat mensen het leuk vinden om met elkaar te bewegen. In de les wordt gewerkt aan spierversterking, coördinatie en reactie, balans en stabiliteit, bewust en efficiënter bewegen. De lessen zijn met muziek en er wordt gebruik gemaakt van verschillende materialen. De lessen beginnen altijd met een warming-up en eindigen met een cooling-down.
Elke dinsdag 11.30 – 12.30 uur of vrijdag 13.00 – 14.00 uur, € 95,– per 20 lessen. Meer informatie en aanmelden: Miranda Vernooij, 06-457 50 509, mirandavernooij@hotmail.com.

PC Helpdesk – voor 50+ inwoners BEL gemeenten:  Heeft u computerhulp nodig, of wilt u internetten? Kom dan bij ons langs in het Brinkhuis in Laren. Ervaren vrijwilligers helpen u met al uw vragen over de PC, iPad, of smartphone. Ook als u op een Apple systeem werkt, kunt u bij ons terecht. U kunt gebruikmaken van onze moderne apparatuur en software of uw eigen laptop meebrengen. Enkele keren per jaar organiseren wij presentaties over het gebruik van de PC. Elke dag van 10.00 – 12.00 uur. € 3,– per keer. Koffie/thee: € 0,50. Meer informatie: www.pchelpdeskbel.nl.

Schilderskring: Bij de schilderskring kunt u vrij tekenen en schilderen op uw eigen niveau. Hierbij gebruikt u uw eigen materialen. U krijgt geen les, maar kunt uiteraard wel om advies vragen bij Marijke Kaarsgaren. Elke dinsdag 13.30 – 16.30 uur in het atelier van het Brinkhuis. € 154,– per seizoen. Informatie en aanmelden: Marijke Kaarsgaren, 035-53 112 53.

Wandelclub: Elke dinsdagochtend verzamelen in het Brinkhuis om 9.30 uur. Informatie en aanmelden: Els Calis, 035-53 871 56.

Taalcafé: Elke donderdagochtend van 10.30-12.00 uur in Schering & Inslag. Hier krijgt u een mooie kans om de Nederlandse taal beter te leren spreken en verstaan. Ook krijgt u een beter begrip van de Nederlandse cultuur. Meer informatie: Eliza Bozoglanian, tel.nr. 06-817 78 111 of Annemieke Lute, alute@versawelzijn.nl of 06-154 09 026.

Bingo: Iedere derde donderdagmiddag van de maand van 14.00 uur – 16.00 uur een leuke Bingo middag in Muziekcentrum Schering&Inslag! Kosten € 3,– per kaart. Meer informatie: Steffie Luif, 035-553 82 613.